2 edukacja wczesnoszkolna
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek
1 8:00- 8:45 JK 2b e_polonistcz
JK 2b e_polonistcz
JK 2b e_polonistcz
JK 2b e_polonistcz
PA 2b religia
2 8:55- 9:40 JK 2b e_matematycz
JK 2b e_matematycz
JK 2b e_matematycz
JK 2b e_matematycz
AB 2b j.angielski
3 9:50-10:35 JK 2b eprzyrodnic
JK 2b e_plastyczna
AB 2b j.angielski
JK 2b e_informatyc
JK 2b e_polonistcz
4 10:45-11:30 UA 2c e_polonistcz
JK 2b e_techniczna
JK 2b e_muzyczna
JK 2b e_społeczna
AB 2c j.angielski
5 11:50-12:35 UA 2c e_matematycz
AB 2c j.angielski
UA 2c e_społeczna
UA 2c e_polonistcz
UA 2c e_polonistcz
6 12:55-13:40 UA 2c e_techniczna
UA 2c e_polonistcz
UA 2c e_polonistcz
UA 2c e_matematycz
UA 2c e_matematycz
7 13:50-14:35 UA 2c e_muzyczna
UA 2c e_matematycz
UA 2c eprzyrodnic
  UA 2c e_plastyczna
Obowiązuje od: 3 września 2018
Drukuj plan
wygenerowano 2018-09-03
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum