Rok szkolny 2017/2018 MEN ogłosiło „Rokiem dla Niepodległej”

 

Minister Anna Zalewska zaapelowała o inicjowanie działań służących uczczeniu setnej rocznicy niepodległości Polski i kształtowaniu postaw patriotycznych. Swoją prośbę skierowała także do nauczycieli szkół i placówek polonijnych na całym świecie.

Wspólnie z Radą Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej szefowa MEN zaproponowała ogólnonarodową formę uczczenia stulecia niepodległości pn. „Rekord dla Niepodległej”. W ramach tej inicjatywy zachęciła uczniów ze wszystkich szkół w Polsce i za granicą do uroczystego odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego w piątek, 9 listopada o godz. 11.11.

 

Działania MEN w ramach obchodów rocznicowych

W ramach „Roku dla Niepodległej” Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje szereg inicjatyw edukacyjnych służących uczczeniu setnej rocznicy niepodległości Polski.

Najważniejsze z nich to:

1.       Wieloletni program rządowy „Niepodległa – w ramach programu MEN przekaże szkołom, placówkom, szkolnym punktom konsultacyjnym 6,9 mln zł w latach 2017-2021 na realizację zadań związanych z edukacją patriotyczną; środki mogą być przeznaczane na: materiały edukacyjne, wycieczki, wystawy, konkursy, gry, przygotowanie aplikacji mobilnej.

2.       Program Niepodległa 1918-2018 – MEN razem ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje program, w ramach którego będą przyznawane tytuły „Szkoła Niepodległej”.

Zrób selfie z bohaterem, dowiedz się, gdzie byli twoi przodkowie 100 lat temu, udekoruj pomnik i nakręć spot reklamowy o niepodległości – to tylko kilka propozycji działań w ramach konkursu „Program Niepodległa 1918-2018”.

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół.

Aby wziąć udział w programie, należy zarejestrować swoją szkołę w specjalnie przygotowanej platformie i wykonać wymaganą liczbę zamieszczonych na niej zadań. Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły przez wysłanie formularza znajdującego się na stronie internetowej www.szkolaniepodleglej.zhr.pl lub przez link z serwisu www.niepodlegla.zhr.pl

Terminy:

– rejestracja szkół do 31.05.2018 r.

– realizacja zadań i złożenie sprawozdania do 31.12.2018 r.

– podsumowanie programu i ogłoszenie listy szkół, które uzyskały tytuł „Szkoły Niepodległej” do 31.01.2019 r.

Organizatorem akcji jest Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Konkurs objęty został honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

3.       „Ojcowie Niepodległości” – wystawa plenerowa na dziedzińcu MEN. Ekspozycję przygotowało Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie. Będzie można ją oglądać do końca listopada 2018 r. Ekspozycja prezentuje liderów walki o niepodległość i budowniczych państwowości polskiej: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego. 

4.       Z kolei kuratoria oświaty w ramach „Roku dla Niepodległej” przygotowały już 198 inicjatyw.

Mazowiecki Kurator Oświaty uruchomił specjalny serwis poświęcony 100-lecia Niepodległości. Wszystkie szkoły i placówki oświatowe z Mazowsza mogą z tej wyjątkowej rocznicy przekazywać informacje na temat planowanych inicjatyw.

 

Zgłoszenia należy przesyłać pod adres mailowy: niepodlegla@kuratorium.waw.pl. Powinny one zawierać: nazwę przedsięwzięcia, termin realizacji, krótki opis oraz link do strony, na której umieszczono szczegółowe dane na temat inicjatywy. Kryteria decydujące o publikacji na stronie internetowej Kuratorium to m.in.: wartości merytoryczne i wychowawcze projektu oraz jego zasięg terytorialny.

Zachęcamy nauczycieli, dyrektorów szkół, uczniów i rodziców z województwa mazowieckiego do obserwowania strony internetowej: 

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/wolnytekst/11993,dok.html