Wymagane dokumenty przy ubieganiu się o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszkowie