Ważne dla uczniów kończących szkołę podstawową, gimnazjum i ich rodziców

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020