Wzorzec absolwenta

Trzeci etap, edukacji gimnazjalnej, ukierunkowany jest na samodzielność ucznia.

W wyniku działalności pedagogicznej szkoły, na którą składa się proces dydaktyczny organizowany przez nauczycieli, jak również całokształt aktywności społecznej uczniów, nauczycieli i rodziców wyłania się ideał gimnazjalisty.

Ów ideał określa zespół następujących cech: samodzielność, otwartość, odpowiedzialność, ciekawość świata, krytycyzm, rozwaga, prawość, tolerancja, punktualność.

 

Absolwent gimnazjum powinien: